ย้อนหลัง…การแข่งขันบาสเกตบอล GSB TBSL2017 Playoffs (Games2) คู่ที่4 Dunkin’Raptors VS Mono Vampire 12/03/60

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB TBSL2017 Playoffs (Games2) คู่ที่4 Dunkin’Raptors VS Mono Vampire  Q1  12/03/60 การแข่งขันบาสเกตบอล GSB TBSL2017 Playoffs (Games2) คู่ที่4 Dunkin’Raptors…