BASKETBALL

TBL

ไฮไลท์ GSB TBL2018 : 3rd Place : TGE ไทยเครื่องสนาม VS PEA Basketball Club (22 July 2018)
ไฮไลท์ GSB TBL2018 : Finals (Game 1) :Mono Vampire VS Hi-Tech ( 21 July 2018)
มือสไนเปอร์! กับ 5 นักแม่น 3 แต้มประจำ GSB TBL 2018