การเเข่งขันบาสเกตบอล ABL2017-2018 (Semi Finals Game1) : Changson Kungfu (CHN) VS Mono Vampire (THA) 11 Apr 2018

Home / ABL, Clip Basketball, Rerun, Rurun, TBUL Video / การเเข่งขันบาสเกตบอล ABL2017-2018 (Semi Finals Game1) : Changson Kungfu (CHN) VS Mono Vampire (THA) 11 Apr 2018
ABL ABL2017-2018 Basketball Mono Vampire บาสเกตบอล โมโน เเวมไพร์

การเเข่งขันบาสเกตบอล ABL2017-2018 (Semi Finals Game1) : Changson Kungfu (CHN) VS Mono Vampire (THA) 11 Apr 2018

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4