Basketball GSB Hi-Tech TBL2018 TGE บาสเกตบอล ไทยเครื่องสนาม

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Hi-Tech VS TGE ไทยเครื่องสนาม (5 May 2018)

Home / Clip Basketball, Rerun, Rurun, TBUL Video / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Hi-Tech VS TGE ไทยเครื่องสนาม (5 May 2018)

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Hi-Tech VS TGE ไทยเครื่องสนาม (5 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4