ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Mekong Raptors VS T-Rex ( 12 May 2018)

Home / Clip Basketball, Rerun, Rurun, TBUL Video / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Mekong Raptors VS T-Rex ( 12 May 2018)
Basketball GSB Mekong Raptors T-Rex TBL2018 บาสเกตบอล

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Mekong Raptors VS T-Rex ( 12 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4