Basketball GSB PEA Basketball Club TBL2018 บาสเกตบอล

ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : PEA Basketball Club VS Bangkok Tigers Thunder (26 May 2018)

Home / Clip Basketball, Rerun, Rurun, TBUL Video / ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : PEA Basketball Club VS Bangkok Tigers Thunder (26 May 2018)

ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : PEA Basketball Club VS Bangkok Tigers Thunder (26 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4