Basketball Black Scorpions GSB TBL2018 TGE ไทยเครื่องสนาม บาสเกตบอล

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Black Scorpions VS TGE ไทยเครื่องสนาม ( 26 May 2018)

Home / Clip Basketball, Rerun, Rurun, TBUL Video / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Black Scorpions VS TGE ไทยเครื่องสนาม ( 26 May 2018)

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Black Scorpions VS TGE ไทยเครื่องสนาม ( 26 May 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4