ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : SWU Basketball Club VS ?Mono Vampire (2 June 2018)

Home / Clip Basketball, Rerun, Rurun, TBUL Video / ย้อนหลัง บาสเกตบอล GSB TBL2018 : SWU Basketball Club VS ?Mono Vampire (2 June 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4