GSB TBL2017 บาสเกตบอล ผลการเเข่งขัน ย้อนหลัง

ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Mono Thew VS Dunkin’s Raptors 28/5/60

Home / Clip Basketball, Rerun / ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Mono Thew VS Dunkin’s Raptors 28/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Mono Thew VS  Dunkin’s Raptors Q1 28/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Mono Thew VS  Dunkin’s Raptors Q2 28/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Mono Thew VS  Dunkin’s Raptors Q3 28/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่1 Mono Thew VS  Dunkin’s Raptors Q4 28/5/60