GSB TBL2017 บาสเกตบอล ผลการเเข่งขัน ย้อนหลัง

ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Mono Vampire VS Madgoat 2/5/60

Home / Clip Basketball, Rerun / ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Mono Vampire VS Madgoat 2/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Mono Vampire VS Madgoat  Q1 2/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Mono Vampire VS Madgoat  Q2 2/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Mono Vampire VS Madgoat  Q3 2/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Mono Vampire VS Madgoat  Q4 2/5/60