Bangkok Tigers Thunder Basketball GSB Hi-Tech TBL TBL2018 บาสเกตบอล

ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Leg2 : Hi-Tech VS Bangkok Tigers Thunder (24 June 2018)

Home / Rerun, Rurun, TBUL Video / ย้อนหลัง การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2018 : Leg2 : Hi-Tech VS Bangkok Tigers Thunder (24 June 2018)

ควอเตอร์ที่ 1

ควอเตอร์ที่ 2

ควอเตอร์ที่ 3

ควอเตอร์ที่ 4