OBEC-MONO CHAMPION CUP 2019 สพฐ-โมโน เเชมเปี้ยนคัพ 2019

โปรแกรม สพฐ-โมโน เเชมเปี้ยนคัพ 2019 ประจำวันที่ 5 มิ.ย. 62

Home / News, Other Leauge / โปรแกรม สพฐ-โมโน เเชมเปี้ยนคัพ 2019 ประจำวันที่ 5 มิ.ย. 62

โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ-โมโน เเชมเปี้ยนคัพ 2019 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562

การแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ-โมโน เเชมเปี้ยนคัพ 2019 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ดำเนินวาถึงวันที่ 2 แล้ว โดยโปรแกรมประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามโรงเรียนเบญจมาราชานุสรณ์ มีดังนี้

สนาม 1
09.00 น. รุ่น 14 ปี ชาย : เซนต์คาเบรียล พบ เทพศิรินทร์
10.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : สวนกุหลาบวิทยาลัย พบ ธนบุรี ปากเกร็ด
11.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : มัธยมวัดนายโรง พบ สาธิต ม. ประสานมิตร
12.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : วัดพุทธบูชา พบ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
13.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : มัธยมวัดสิงห์ พบ เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการนนทบุรี
14.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : สิริรัตนาธร พบ สตรีวิทยา 2
15.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : อัสสัมชัญ พบ หอวังนนทบุรี
16.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : สตรีวิทยา 2 พบ วัดเขมาภิรตาราม
17.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบ ทวีธาภิเศก
18.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : สุวรรณารามวิทยาคม พบ มหรรณพาราม

สนาม 2
09.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : นนทบุรีวิทยาลัย C พบ ชลประทานวิทยา
10.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : เบญจมราชานุสรณ์นนทบุรี B พบ สารสาสน์พิทยา
11.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : นนทบุรีวิทยาลัย B พบ สารสาสน์พิทยา
12.00 น. รุ่น 14 ปี หญิง : สารสาสน์วิเทศธนบุรี พบ สาธิต ม. รามคําแหง
13.00 น. รุ่น 14 ปี ชาย : อัสสัมชัญ A พบ สารสาสน์วิเทศบางบอน
14.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : สารสาสน์วิเทศบางบอน พบ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
15.00 น. รุ่น 14 ปี หญิง : สารสาสน์วิเทศบางบอน พบ สาธิต ม. รามคําแหง
16.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : เบญจมราชานุสรณ์นนทบุรี A พบ เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ รัชดา
17.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : สารสาสน์บางบัวทอง พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย
18.00 น. รุ่น 14 ปี ชาย : สตรีวิทยา 2 พบ บดินเดชาสิงหเสนี

สนาม 3
09.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : กีฬากรุงเทพมหานคร พบ วัดนวลนรดิศ
10.00 น. รุ่น 16 ปี หญิง : บางปะกอกวิทยาคม พบ สตรีวิทยา
11.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : สารสาสน์เอกตรา พบ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
12.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : สาธิต ม. รามคําแหง พบ สาธิตราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13.00 น. รุ่น 16 ปี ชาย : สารสาสน์เอกตรา พบ วัดเขมาภิรตาราม
14.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : ราชวินิตบางแคปานขํา พบ สาธิตราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15.00 น. รุ่น 18 ปี ชาย : หอวังนนทบุรี พบ กีฬากรุงเทพมหานคร
16.00 น. รุ่น 16 ปี หญิง : สตรีวัดมหาพฤฒาราม พบ สาธิต ม. ประสานมิตร
17.00 น. รุ่น 18 ปี หญิง : สตรีวัดมหาพฤฒาราม W18D2 สาธิต ม. ประสานมิตร
18.00 น. รุ่น 18 ปี หญิง : นนทรีวิทยา พบ The American School of Bangkok