GSB TBL2017 บาสเกตบอล ผลการเเข่งขัน ย้อนหลัง

ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Dunkin’s Raptors VS OSK 27/5/60

Home / Clip Basketball, Rerun, Thailand Basketball League / ย้อนหลัง…การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Dunkin’s Raptors VS OSK 27/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Dunkin’s Raptors VS OSK Q1 27/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Dunkin’s Raptors VS OSK Q2 27/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Dunkin’s Raptors VS OSK Q3 27/5/60

การเเข่งขันบาสเกตบอล GSB TBL2017 :Leg1 คู่ที่3 Dunkin’s Raptors VS OSK Q4 27/5/60