TBSL 2017 ประมวลภาพ ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ โมโน ทิวไผ่งาม

ประมวลภาพ : โมโน ทิวไผ่งาม ชนะ ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ 82-74 ศึก GSB TBSL 2017

Home / TBSL / ประมวลภาพ : โมโน ทิวไผ่งาม ชนะ ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ 82-74 ศึก GSB TBSL 2017

ประมวลภาพ : โมโน ทิวไผ่งาม ชนะ ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ 82-74 ในศึก GSB ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ซูเปอร์ ลีก หรือ GSB TBSL 2017  คู่ที่สี่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 เวลา 17.30 ณ . สนาม Stadium 29