TBSL 2017 ประมวลภาพ อะดรอยท์ ไฮเทค

ประมวลภาพ : โชว์โหด!ไฮเทค ไล่ยำ อะดรอยท์ ขาดลอย143-83 ศึก GSB TBSL 2017

Home / TBSL / ประมวลภาพ : โชว์โหด!ไฮเทค ไล่ยำ อะดรอยท์ ขาดลอย143-83 ศึก GSB TBSL 2017

ประมวลภาพ : ไฮเทค ชนะ อะดรอยท์ ขาดลอย 143-83 ในศึก จีเอสบี ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ซูเปอร์ ลีก  (GSB TBSL 2017)  คู่ที่สอง ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12.30 ณ  Stadium 29