TBSL 2017 ประมวลภาพ ฮานอยบัฟโฟโล่ ไทยเครื่องสนาม

ประมวลภาพ : ต่อเวลาพิเศษ! ฮานอยบัฟโฟโล่ เฉือนชนะ ไทยเครื่องสนาม 87-83 ศึก GSB TBSL 2017

Home / TBSL / ประมวลภาพ : ต่อเวลาพิเศษ! ฮานอยบัฟโฟโล่ เฉือนชนะ ไทยเครื่องสนาม 87-83 ศึก GSB TBSL 2017

ประมวลภาพ : ฮานอยบัฟโฟโล่ ชนะ ไทยเครื่องสนาม 87-83 ในศึก จีเอสบี ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ซูเปอร์ ลีก  (GSB TBSL 2017)  คู่ที่สาม ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 15.00 ณ  Stadium 29